โปรแกรมแสดงเลขเด่น จากสูตรเด่น 1 ตัว
ใช้สำหรับ SET แบบแยกและรวม
เป็นการปล่อยให้สูตรเดินเองแบบธรรมชาติ ไม่มีการกำหนดว่าจะต้องผิดไม่เกินกี่ครั้ง


เริ่มต้นเลือกหลักใหม่

คลิกเลือกหลักที่ต้องการตรวจสอบ
ติ๊กถูกในช่อง "เลขมาครบ" จะมีผลกับเลขเด่นแบบ 2-3 หลัก

ประเภท
เลขเด่น
รอบ
สูตรละ ตัว
จำนวน งวด
เงื่อนไขเลขมาครบ

mawinbet + movewinbet