โปรแกรมตรวจสอบสูตร SET แบบแยกรอบ
SUPERSOOTR.COMการแทนค่าหลักต่างๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
0-067-38 * 345-84 * 760-69 * 671-58
A-BCD-EF * GHI-JK * LMN-OP * QRS-TU
รอบ เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
ประเภท สูตรทั่วไป สูตรรวมแต้ม
ตำแหน่ง
ชื่อสูตร
สูตร
จำนวนงวด งวด จาก 1435 งวด
ซ่อนสูตร ซ่อน ไม่ซ่อน
    วิธีการใช้งาน
  1. เลือกรอบ
  2. เลือกประเภทของสูตร
  3. เลือกหลักหรือตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบ
  4. ป้อนหรือไม่ป้อนข้อความช่วยจำก็ได้
  5. ป้อนสูตร ภาษาอังกฤษ
  6. ระบุจำนวนงวด ค่าปกติคือ 25 งวด
  7. คลิกปุ่ม "ตรวจสอบ / Check"

movewinbet + movewinbet + movewinbet + mawinbet