โปรแกรมวิเคราะห์ตัวเลข
Analyzer Online

SUPERSOOTR.COM

ทยอยแจกโปรแกรมที่ถูกขโมย
ดาวน์โหลด Supersootr20Plus & Tools 4 in 1 คลิกเลย !!!
คลิกดูวิธีการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Supersootr50Plus v2021.12.2 ฟรี ไม่มีล็อค
คลิกเลย!!!

ใช้เครื่องหมายขีดกลาง (-), เครื่องหมายคอมม่า (,) หรือกด เว้นวรรค เพื่อแบ่งแยกข้อมูลเท่านั้น

ข้อความช่วยจำ  
เลขมาครบ
วิน รสน / HTF Full 
วิน รส / HT Full 
วิน รน / HF Full 
วิน สน / TF Full 
เด่นทั่วไป
รสน / HTF  
รส / HT
รน / HF
ร / H
ส / T
น / F
สน / TF
เด่นรวมแต้ม
รสน / HTF
รส / HT
รน / HF
สน / TF

mawinbet + movewinbet